пчеларска ферма “МАНА”

Производство на Защитено наименование за произход (ЗНП) - Странджански манов мед

Казвам се Манол Тодоров. Нашата фамилия се занимава с производство на Странджански манов мед от далечната 1967 г. През която баща ми Вълчо започва да се занимава с отглеждането на 12 пчелни семейства в странджанското село Фазаново, бщина Царево. Първото ми докосване до пчелите е в най-ранна детска възраст, едва 7-8 годишен си спомням как подхранвахме пчелните семейства в тръвни кошери.

Самостоятелно се занимавам с пчели от 1973 г. Днес за пчелините се грижим заедно със съпругата ми (регистрирани земеделски стопани). Успяваме да се справим благдарение на професионализма си и на това, че сме изградили малко модерно стопанство. Центрофугирането на меда се извършва със съвременна модерна техника, в сециално за целта помещение, което отговаря на хигиенните изисквания на ЕС.

Собстевеник и управител съм на пчеларска ферма МАНА гр. Царево.

Важни моменти от пчеласката ми дейност

– Пчелар №1 на България за 2000-та год.

– Спечелих конкурс чрез събеседване до Унгария с посещение на пчелини (2000-та год.)

– От 2004 г. съм инициатор и съорганизатор с Община Царево на Фестивала на Странджанския манов мед и Странджанския цветен пчелен прашец.

– През 2008 г. по инициатива на Стефан Богданов (Швейцария) организирахме и проведохме Първи Симпозиум по мановия мед. В него участваха 83-ма научни работници от 26 държави, разположени на 4 континента-Европа, Азия, Америка и Африка.

– През 2015 г. съм награден с приз Златна писалка” от вестник Пчела и кошер”.

– През същата 2015 г. печелим награда за Личност популяризирала местни роизводства и продукти в Община Царево” – награда на кмета на Обина Царево.

– През 2017 г. пчеларска ферма Мана” е наградена с приз Най-добра ферма на Бургаска област” – награда на Областна Дирекция Земеделие.

– От 2004 г. съм инициатор и двигател относно регистрирацията на Странджанския манов мед като Защитено наименование за произход (ЗНП). Инициатор съм относно регистрацията на кандидат ЗНП – Странджански цветен пчелен прашец.

Имал съм уникалния шанс да посетя 24 държави в Европа, като в повечето страни съм представил странджанските пчелни продукти. Посещение на ВДНХ изложба- постижения на народното стопанство (палата пчеларство Москва 1981г.);

  • Дебрецен –Унгария;

  • Мугла – Турция; Апимондия – Словения,

  • Украйна;

  • Изложение Селището на пчелите в Брюксел;

  • Зелената седмица в Берлин през 2018г. и др.

– 02.04.2019г. в ЕК, Брюксел ми връчиха Сертификат относно регистрацията на Защитено Наименование за Произход на Странджански манов мед.

Двадесет и пет години изследвам електропроводимостта на Странджански манов мед показател, който показва качеството на продукта. За повече от 50 год. сме добили стотици тона висококачествени пчелни продукти.

В медиите